Board logo

标题: [免费版] [图片教程] Camfrog ID 注册方法 康福帐户申请教程 [打印本页]

作者: admin    时间: 2008-10-30 02:40     标题: [图片教程] Camfrog ID 注册方法 康福帐户申请教程

第一步:点击康福软件主界面顶部“返回”按钮,如下图:

 

 

 第二步:点击康福软件顶部“注册新帐户”进行注册,如下图:  

 第三步:填写下图中所有标示的信息,点击“注册”:

      

注意:用户名建议使用“字母”+“数字”组合,最好大于6位,这样成功率比较高。

     所有选项都应该填写和选择。

 

 


 

 

★购买“康福官方正品专业版多视频注册码”点击访问:


欢迎光临 康福中国官网 (http://www.kangfuu.com/) Powered by Discuz! 7.2